RYE

Gençlik Değişim Nedir ?

Gençlik Değişim Programı, Rotary’nin hayat boyu süren dostluklar kurdurtan ve uluslararası anlayışı geliştiren çok popüler programlarından biridir. Bu program ilk olarak Fransanın Nice Rotary Kulübü tarafından 1927 yılında başlatıldı. Avrupada’ki Gençlik Değişim Programı II.Dünya savaşına kadar devam etti ve savaştan sonra 1946 yılında tekrar başlatıldı.1939 yılında Kaliforniya ile Latin Amerika arasında çok geniş bir gençlik değişimini kapsayan program oluştu. O günden beri ise, bu program dünyanın her bir yanını sardı ve genişledi. Son yıllarda 7.000’den fazla sayıda genç insan, her yıl tekrarlanmakta olan bu gençlik değişim programına, Rotary Kulüpleri ve Bölgelerin sponsorluğunda katılmaktadırlar.

Gençlik Değişim Programları’nın değeri sadece orta öğrenim yaşındaki gençlerin ilgisini çekmekle kalmıyor evinde misafir kalan evsahibi ailelerce, sponsorluğu üstlenen kulüplerce, öğrencileri kabul eden okullarca ve tüm toplum tarafından hoş karşılanıyor ve takdir ediliyor. Gençlik Değişim Programı’na katılarak bir başka ülkede bir süre yaşayan gençler, oradaki gördüklerini, deneyimlerini, tanıdıkları kültür ve toplumun yaşam biçimini, dilini, aile yaşamını kendi okuluna döndüğünde sınıfındaki diğer arkadaşlarına da anlatıyor ve gördüklerini bildiklerini onlarla paylaşıyor.

Gençlik Değişim Programı sayesinde genç insanlar ilginç fırsatlarla karşılaşmakta, zengin deneyimler edinmekte ve kendi ülkesinin dışında bir ülkeyi orada yaşayarak tanıma imkanı kazanmaktadırlar.

Genel olarak değişim programına katılan öğrenciler, bir tam yıllık öğrenim dönemini yurt dışında bir başka ülkede geçirirler. Bazı kulüpler ve bölgeler ise birkaç hafta veya birkaç ay süren daha kısa dönemli süreler için öğrenci değişimi yaparlar.

Uluslararası anlayış ve iyiniyet kavramının geliştirilmesi ve yayılması amacıyla yapılan bu faaliyetler tüm Rotary Kulüpleri için önemli, önerilen ve teşvik edilen bir programdır.Uzun Dönem Değişim Programı

Kısa Dönem Değişim Programı